Bieke Godts

Sparen

Welke vormen bestaan er?   De meest gekende en oudste vorm is een spaarcontract waar men op regelmatige basis een bedrag opzij legt. Deze spaarinleg kan geïnvesteerd zijn aan een gegarandeerd rendement of aan een niet- gegarandeerd rendement, het kunnen zowel fiscale (derde pijler)als niet – fiscale (vierde pijler) spaarproducten zijn. Een variante is de…

women's gray jacket

Pensioenbegrippen

Er bestaan verschillende termen die vaak in één adem genoemd worden als we spreken over pensioen.   Rustpensioen of het wettelijk pensioen voor alleenstaanden of gezinspensioen Als u zelf gewerkt hebt en met pensioen gaat, dan geniet u een rustpensioen. Bij alleenstaanden ook wel het rustpensioen voor alleenstaanden. Indien u een echtgeno(o)t(e) ten laste heeft…

selective focus photography of chess pieces

Asset allocatie

De activa die in je beleggingsportefeuille zitten zullen het rendement bepalen. Die verdeling van de verschillende onderdelen noemt met asset allocatie. Heel vaak worden deze weergegeven door de regio’s aan te duiden in een procentuele verdeling.  Er wordt aangegeven in welke munt er belegd wordt. Het soort bedrijven van starters tot grote bedrijven en de…

brown textile on white surface

Aanvulling van je wettelijke pensioenuitkering

Hoe sparen om 600.000 € te verzamelen ? We gaan er in het boek Pensioen: een uitdaging of een dilemma?” (2009) vanuit dat 600.000 € nodig is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden.   Al wie minder heeft zit in een moeilijk parket.   De levensduurte is sindsdien enkel toegenomen. Wat  ? Tijdens de carrière moet…

woman in brown and black floral dress sitting on brown wooden chair

Sparen in tak 23

                                         Breng je pensioenbehoeften in kaart Vanaf pensioenleeftijd zal de tijd anders worden ingepland.  In de beginjaren na pensioen zie je dat mensen de lang gedroomde wensen invullen : op vakantie gaan naar de ultieme bestemming,…

Persoonlijke financiële planning

Interview uit een magazine wat ik graag met jullie deel : “Wat ik doe heet persoonlijke financiële planning, en die persoonlijk staat daar niet voor niets. Met alleen maar advies kom je er vandaag niet meer. Natuurlijk gaat het nog altijd over beleggingsadvies, vermogensopbouw of successieplanning, en bieden wij informatie en advies over een complexe…

man and woman holding hands

Huwelijksstelsel wijzigen

Beide echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijkscontract wijzigen en ze kunnen ook een ander huwelijksstelsel aannemen. Het is voldoende dat één van de echtgenoten hierom verzoekt.  Uiteraard zijn er regels te volgen. Heel vaak zijn twee jonge mensen bezig met andere dingen dan het huwelijksstelsel en de gevolgen op het moment dat ze in…

women forming heart gestures during daytime

Jonger of ouder beginnen met sparen

Hoe langer je spaart, hoe hoger je eindwaarde.   We illustreren dit met een voorbeeld voor een maandelijkse spaarsom van 250 € of 2.950 € per jaar netto in een spaarcontract. De einddatum is 65 jaar in dit voorbeeld maar je kan met open einde contracten werken indien je dit graag wil. Katrien start op…

selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

Tak 23 heeft een toegevoegde waarde !

Aanpak Oplossingen Getuigenissen Thema’s Aanpak Oplossingen Getuigenissen Thema’s Maak een afspraak Gelukkig zijn met de keuze die je maakte, zorgt een rustpunt in je leven. Als je wil sparen of beleggen zijn er een aantal factoren die je in beschouwing kan nemen. Investeren is mogelijk in heel de wereld Tegenwoordig is het aanbod groot. Je…