yves

person holding paper near pen and calculator

Niet aftrekbare onkosten in de vennootschap

Het gebeurt dat een vennootschap onkosten maakt en boekt die in feite niet aftrekbaar zijn. Vooraleer onkosten te maken is het best om even met jouw financieel adviseur of met je boekhouder te overleggen welke onkosten aftrekbaar zijn. Het maakt een verschil in uw resultaat of een kost al of niet aftrekbaar is. Het is…

gray and red happily ever after wooden signage

Het huwelijksstelsel : zuivere scheiding van goederen

Wie huwen zegt, moet ook aan scheiden denken. Een goed huwelijkscontract bepaalt wat er gebeurt bij huwelijk maar ook bij overlijden en houdt rekening met negatieve en positieve scenario’s. In een huwelijkscontract kan je alle dingen vastleggen die belangrijk zijn, je kan ze zo regelen zoals je verlangt. wij berekenen je successiebalans en de successieaanslag…

TINA en inflatie; inkomen vanuit uw (pensioen)vermogen

  Wat na je pensioenleeftijd ? Gedurende je actieve carrière heb je jarenlang je best gedaan om een zo hoog mogelijk kapitaal bijeen te sparen en te beleggen. Zo hoog mogelijk om je  maandelijks pensioen aan te kunnen vullen vanuit je beleggingsportefeuille. Nu het moment van pensioen daar is, dringen een aantal vragen zich op….