Wat doen wij

Wat doen wij?

Bescherming en behoud van het vermogen

Behoud van het vermogen is één van de grootste bekommernissen van de derde en vierde leeftijd. Uw beleggingsstrategie is één van de elementen die belangrijk is voor een evenwichtig verdeeld vermogen.

Toezicht

Beleggen zonder zich rekenschap te geven van de evolutie van de onderliggende waarden is zoals een weg inslaan zonder kaart te lezen. Een tussentijdse evaluatie is geen overbodige luxe.

Second opinion

Vaak zijn cliënten belegd, maar willen graag een buitenstaander die een evaluatie maakt van de behaalde resultaten.