Links

De informatie die wij verstrekken wordt afgestemd op het Communicatie DNA profiel van u als cliënt.

Onze werkwijze is erop afgestemd om via een online vragenlijst die via het emailadres aan u wordt bezorgd uw communicatievoorkeur in kaart wordt gebracht. Op die manier kan de behoefte aan informatie aan uw communicatiestijl worden aangepast.

Omwille van de financiële relatie wordt het Financieel DNA eveneens via het emailadres met een online vragenlijst bepaald. Dit is een onafhankelijke en onbeïnvloede wijze met een beveiligde manier van rapportering.
Hierdoor kan de advisering worden afgestemd op uw financiële voorkeuren.

Er wordt rekening gehouden met de financiële risico -aspecten zoals uw natuurlijke risicobereidheid, uw natuurlijke risico tolerantie , uw financiële doelstellingen en verwachtingen en de verwachtingen van uw relatie met ons kantoor.

Er is een aangepast verloningsbeleid met respectering van de gedragsregels volgens onze erkenning als CFP®. Bieke Godts heeft deze erkenning sinds 01/02/2010. Een "Certified Financial Professional" draagt een deontologisch code en een ethische code die hij onderschreef en die internationaal van toepassing is.

Meer informatie hierover kan men lezen op: http://www.fpsb.nl/Missieendoelstelling.aspx
en internationale standard op: http://www.cfp.net/become-a-cfp-professional/cfp-certification-requirements/ethics-requirement.

Deze vereisten stemmen volledig overeen met de vereiste belangenconflictenregeling vooropgesteld door de wet die op 30 april 2014 in voege is gegaan.

De consequente toepassing van de invulling van de geschikte oplossing voor de behoefte van de cliënt is een essentieel onderdeel van onze werkwijze in combinatie met onze jarenlange ervaring. Klantbelang is in ons kantoor altijd prioriteit geweest en dit zal ook zo blijven. De wetgeving terzake heeft dit verplicht opgelegd.