Waarvoor kan u bij ons terecht?

Mogelijkheden van een dossier

 • Login Adviesmodule
 • Communicatie DNA per persoon of groep
 • Financieel DNA per partner en vergelijkingsprofiel
 • Business DNA voor teams

Simulatiemogelijkheden mogelijk op niveau van

 • bescherming: nagaan van risicotolerantie en behoefte aan bescherming, bescherming bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
 • krediet: maandlast, kredietformules, alternatieve kredietmogelijkheden, impact op vermogensopbouw, impact op successie, kredietherschikking
 • pensioen: pensioenopbouw, pensioenbehoefte, pensioentekort, wijziging pensioenimpact in de werksituatie, overzicht van de 2de pijler ‘extra-legale pensioenen en 3de pijler pensioenen( fiscale contracten op eigen naam), eerder stoppen met werken
 • belegging: gegarandeerde en niet-gegarandeerde rendementen, combinatie van beide formules, verzekeringsoplossingen
 • vastgoed: aankoop gezinswoning, opbrengsteigendommen, simulatie behoud of verkoop van vastgoed met effect op vermogensopbouw, studie van leverage
 • vennootschap: statuten, huurovereenkomsten, pensioenopbouw, beleggingen in vennootschap
 • cash flow: studie rond optimalisatie van cashbehoefte, tekorten en overschotten
 • echtscheiding: inzicht en overzicht van goederen en verdeling ervan volgens de rechten
 • successie: berekening van successierechten en optimalisaties , aangifte van successie na overlijden
 • emigratie: begeleiding van emigratiedossiers Portugal, vestiging, verhuis, opstart bedrijf, vermogensbegeleiding . Wij zorgen voor een goede voorbereiding.
 • emigratiedossiers Portugal: opstart en voorbereiding – timing - Regeling residentie - NN PT en ziekenkas - Vastgoed en vermogen
 • Europees paspoort: wij kunnen u in de meeste europese landen bijstaan bij tijdelijke of permanente verhuis voor alle personenverzekeringen en beleggingen
  (D-FR-NL-PT-UK-E-Lux-HU-PL-CZ-IE-IT)

Productkeuzes

 • varia verzekering een second opinion over schadeverzekeringen, behoefte- en risicoanalyse, inzicht en overzicht van de verzekeringspakket
 • personenverzekeringen worden in ons kantoor aangeboden dwz pensioenopbouw op persoonlijke naam of op de vennootschap, omzetverlies, zorgverzekeringen, verzekeringen ter bescherming, fiscale en niet-fiscale producten en beleggingen