Onze aanpak

Iedere situatie is anders. Daarom maken wij voor elk van onze klanten een inventaris die zoveel mogelijk duidelijkheid schept voor het verdere verloop van een dossier. Zo ziet een rapport eruit.

Have

Wat heb je?

Inventarisatie en analyse van wat er allemaal is, activa en passiva

Want

Wat wil je?

Wensen en doelstellingen duidelijk stellen

Need

Wat is er nodig?

Advies met duiding van de mogelijkheden

Do

Wat doe je?

Stappen die je zet om je wensen en doelen vorm te geven

Via duidelijke stappen naar financieel inzicht

Inventarisatie

Alle belangrijke elementen ivm de bezittingen worden opgenomen tijdens een auditgesprek. Zowel de roerende als onroerende activa maar ook de leningen. In deze fase worden ook de persoonlijke doelstellingen in kaart gebracht.

Analyse

Elk onderdeel van de huidige situatie wordt geduid en meegenomen in een algemeen overzicht. Waar nodig worden in deze fase reeds optimalisatiemogelijkheden aangeduid.

Doelstellingen & verwachtingen

De doelstellingen worden concreet in cijfers omgezet en berekend per tijdvak in de levensfase. De haalbaarheid van de verwachtingen volgens prioriteitsniveau worden weergegeven.

Advies

De invulling van de verwachtingen met aangepaste producten wordt op basis van flexibiliteit en kwaliteitsvoorwaarden getoetst. De mogelijkheden om de doelstellingen te behalen en de dromen en verwachtingen te realiseren worden geëvalueerd.

Follow-up

De gevolgen van de beslissingen kunnen pas na een tijd worden waargenomen. Om de tevredenheid en het te bereiken doel te kunnen evalueren op basis van de gekozen strategie is het belangrijk om regelmatige evaluatiegesprekken te houden.

Vier fasen

De keuzes die mensen maken, zijn opgenomen in één van de 4 levensfases hieronder. Telkens vind je het thema dat aan bod komt met de vragen errond. Zit jouw vraag er niet tussen, kijk dan even bij de volgende levensfase, misschien staat ze daar wel. Als je niets over je vraag terugvindt, neem dan contact op.

Life events

Uit ervaring weten we dat een mensenleven doorkruist wordt met gelijkaardige of juist verschillende ervaringen. Daarom hebben wij de meest voorkomende beslissingen die mensen nemen tijdens een leven ingedeeld in 4 groepen die we indelen in generaties. Niet iedereen komt met dezelfde vragen in aanraking. Kijk hier om een idee te krijgen.

Twintigers

Job

Ga je werken als ambtenaar, werknemer of zelfstandige? Welke bescherming geniet je bij van ziekte of ongeval?


Partner

Wil je huwen of ga je wettelijk samenleven?

Wat als je feitelijk samenleeft?


Wonen

Wil je je eigen woning of ga je huren?


Bescherming

Wat als je naar het buitenland gaat voor je werk ?

a family of four on a beach

Veertigers

Vragen die we regelmatig krijgen van deze zeer actieve groep zijn de volgende:

 • Budget onder druk, beheersing van de cash flow
 • Voorbereiding van de studiekosten van de kinderen
 • Omgaan met een buffer voor gezondheidsproblemen
 • Bescherming van de partner
 • Pensioenplanning
 • Successieplanning
 • Begeleiding bij de echtscheiding
 • Sparen voor later
 • Beleggen op een fiscaal gunstige manier
man kissing woman on check beside body of water

Zestigers

Vaak merken we dat deze mensen elkaar of hun naasten willen beschermen. Zij willen voornamelijk genieten van hun actieve leven zowel professioneel als privé.

De vragen die zij stellen gaan hierover:

 • Pensioenplannen
 • Voorbereiding vóór het einde van de loopbaan
 • Leuk project in het buitenland
 • Extra-legale voorzieningen
 • Cashflowplanning na de pensioenleeftijd
 • Successieplanning en overdracht van het vermogen
 • Hulp van een kind in een echtscheiding of met een gezondheidsproblematiek
 • Wijziging van het huwelijkscontract.
person in white long sleeve shirt and black pants

Tachtigers

Deze groeiende groep vraagt specifiek om de volgende besprekingen:

 • Bezorgdheid om de partner en de kinderen - ook de gezondheidsproblematiek, dienen met de nodige aandacht behandeld te worden
 • Schenkingen, successieaanslag, de woning, de verzorging, de bekommernis ingeval van overlijden van de partner, de kleinkinderen en specifieke wensen, de zorgvolmacht.

Vaak merken we dat hoe ouder mensen worden hoe moeilijker het wordt om dingen te veranderen. Een successieplanning dient tijdig aangevat te worden opdat de wensen ingevuld kunnen worden en het begrip hieromtrent duidelijk is voor alle betrokkenen.

Benieuwd naar welke producten en diensten wij hiervoor kunnen aanbieden?