white cheese on brown marble table

Hoe bepaal je het kapitaal overlijden dat je nodig hebt?

  Bepaal het bedrag dat je wil verzekeren. Welk bedrag moet je verzekeren? Je kan dit inschatten met bijvoorbeeld deze formule: = je toekomstige inkomsten + de kosten gelinkt aan je overlijden + wat je extra wil nalaten = (netto maandsalaris x 12 maanden x aantal te beschermen jaren) + de kost van de begrafenis…