gray and red happily ever after wooden signage

Het huwelijksstelsel : zuivere scheiding van goederen

Wie huwen zegt, moet ook aan scheiden denken. Een goed huwelijkscontract bepaalt wat er gebeurt bij huwelijk maar ook bij overlijden en houdt rekening met negatieve en positieve scenario’s. In een huwelijkscontract kan je alle dingen vastleggen die belangrijk zijn, je kan ze zo regelen zoals je verlangt. wij berekenen je successiebalans en de successieaanslag…