samenwonen

person in orange long sleeve shirt writing on white paper

Notaris en digitalisering

Upgrade to PRO to use this Header element Get a PRO plan Nieuw idee voor digitale opslag Minder papieren en meer digitaal ? Notarissen zijn genoodzaakt om digitale vergaderingen en afspraken vast te leggen. Ze stellen filmpjes ter beschikking op facebook. Er werd ook een gratis digitale kluis ontwikkeld IZIMI waarin je al je documenten kan opslaan….

Upgrade to PRO to use this Search element

Get a PRO plan