person in orange long sleeve shirt writing on white paper

Notaris en digitalisering

Nieuw idee voor digitale opslag Minder papieren en meer digitaal ? Notarissen zijn genoodzaakt om digitale vergaderingen en afspraken vast te leggen. Ze stellen filmpjes ter beschikking op facebook. Er werd ook een gratis digitale kluis ontwikkeld IZIMI waarin je al je documenten kan opslaan. De vraag is of dit gaat aanslaan bij de belgen.