stoppen met werken

brown textile on white surface

Aanvulling van je wettelijke pensioenuitkering

Hoe sparen om 600.000 € te verzamelen ? We gaan er in het boek Pensioen: een uitdaging of een dilemma?” (2009) vanuit dat 600.000 € nodig is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden.   Al wie minder heeft zit in een moeilijk parket.   De levensduurte is sindsdien enkel toegenomen. Wat  ? Tijdens de carrière moet…