Waarvoor kan u bij ons terecht?

Verloop van een dossier

Inventarisatiefase

Alle belangrijke elementen worden opgenomen tijdens een auditgesprek. Hier worden ook de persoonlijke doelstellingen in kaart gebracht.

Analyse

Elk onderdeel van de huidige situatie wordt in kaart gebracht en gerapporteerd in een algemeen overzicht

Doelstellingen & verwachtingen

De doelstellingen worden concreet in cijfers omgezet en berekend per tijdvak. De haalbaarheid van de verwachtingen volgens prioriteitsniveau worden weergegeven.

Advies

De invulling van de verwachtingen met aangepaste producten wordt op basis van flexibiliteit en kwaliteitsvoorwaarden getoetst.

Follow-up

De gevolgen van een strategische koerswijziging kunnen pas na een tijd worden waargenomen. Om de tevredenheid en het te bereiken doel te kunnen evalueren op basis van de gekozen strategie is het belangrijk om regelmatige evaluatiegesprekken te houden.

Een follow-up gesprek zou jaarlijks of tweejaarlijks moeten plaatsvinden zodanig dat nieuwe elementen, wetswijzigingen, nieuwe financiële situatie en wijzigingen op persoonlijk vlak kunnen opgenomen worden.