Je kan een kapitaal overlijden spreiden over verschillende entiteiten.

Er is soms een verschillende fiscaliteit van toepassing bij uitkering van het kapitaal overlijden.

Kapitaal overlijden niet-fiscaal in persoonlijke naam - Kapitaal overlijden op 2 hoofden

Wil je graag 100% van de schuld gedekt hebben door een overlijdenskapitaal of is 50 % voldoende?

Kapitaal overlijden in een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging

Duid je enkel je partner aan als begunstigde voor 100% of begunstig je je kinderen voor een deel ?

Kapitaal overlijden in de belastingsbrief in individueel leven of pensioensparen

De fiscale regels moeten hier gevolgd worden inzake de aftrekbaarheid van de premie.

De keuze is beperkt.

Analyse & advies


Rekening houden met onvoorziene omstandigheden en rekening houden met toekomstige situaties is onze gewone werkwijze.

Heel vaak merken we dat vooral jonge mensen niet in de toekomst kijken en enkel rekening houden met het NU. Het gevolg is dat bij fragmentaire behandeling van een dossier er heel wat extra kosten gemaakt moeten worden in de toekomst. Juist omdat die kosten niet bekend zijn wordt er niet bij stilgestaan. Vaak niet door de adviseur noch door de klanten.


Daarom is een juist inzicht op de situatie, de levenslijn en de ervaring in ons kantoor over opeenvolgende projecten in een leven van een klant, gevolgd door een correct advies zo belangrijk. Door deze werkwijze bespaar je in de toekomst.