Wetgeving

Frame BV is geregistreerd bij de FSMA als verzekeringstussenpersoon met Europees paspoort én bemiddelaar in hypothecaire kredieten.

Frame BV is ook aangesloten bij de Federatie Financieel Planners, FFP, de beroepsvereniging voor Gecertificeerd Financieel Planners NL.

Beide entiteiten stellen strenge opleidings-en certificeringseisen op gebied van deskundigheid en praktijkervaring om klanten transparantie en zekerheid te bieden.

Gedragsregels & belangenconflictenbeleid

De informatie die wij verstrekken wordt afgestemd op het Communicatie DNA profiel van jou als cliënt.

Onze werkwijze is erop afgestemd om via een online vragenlijst

die via het e-mailadres wordt bezorgd je communicatievoorkeur in

kaart te brengen. Op die manier kan de behoefte aan informatie aan

je voorkeurcommunicatie worden aangepast.

Omwille van de financiële relatie wordt het Financieel DNA

eveneens via het e-mailadres met een online vragenlijst bepaald. Dit is

een onafhankelijke en onbeïnvloede wijze met een beveiligde rapportering.

Hierdoor kan de advisering worden afgestemd op jouw financiële voorkeuren.

Er wordt rekening gehouden met de financiële risico -aspecten

zoals je natuurlijke risicobereidheid, je natuurlijke risico tolerantie ,

je financiële doelstellingen en verwachtingen en de verwachtingen van

jouw relatie met ons kantoor.

Er is een aangepast verloningsbeleid met respectering van de

gedragsregels volgens onze erkenning als CFP®. Bieke Godts heeft deze

erkenning sinds 01/02/2010. Een “Certified Financial Professional”

draagt een deontologisch code en een ethische code die hij onderschreef

en die internationaal van toepassing is.

Meer informatie hierover kan men lezen op:

http://www.fpsb.nl/Missieendoelstelling.aspx

en internationale standard op:

https://www.cfp.net/get-certified/certification-process/ethics-requirement

Deze vereisten stemmen volledig overeen met de vereiste

belangenconflictenregeling vooropgesteld door de wet die op 30 april

2014 in voege is gegaan.

De consequente toepassing van de invulling van de geschikte

oplossing voor de behoefte van de cliënt is een essentieel onderdeel van

onze werkwijze in combinatie met onze jarenlange ervaring. Klantbelang

is in ons kantoor altijd prioriteit geweest en dit zal ook zo blijven.

De wetgeving terzake heeft dit ondertussen ook verplicht opgelegd aan alle partijen.

Code of ethics

Financiële Planner Ethische Code en Professionele Verantwoordelijkheid

Rules of conduct

Model Gedragscode voor CFP®Professionals