Upgrade to PRO to use this Header element

Get a PRO plan

Wie huwen zegt, moet ook aan scheiden denken.

Een goed huwelijkscontract bepaalt wat er gebeurt bij huwelijk maar ook bij overlijden en houdt rekening met negatieve en positieve scenario’s.

In een huwelijkscontract kan je alle dingen vastleggen die belangrijk zijn, je kan ze zo regelen zoals je verlangt.

We onderscheiden drie huwelijksstelsels in België.

Indien je geen huwelijkscontract hebt, ben je wellicht gehuwd volgens het wettelijk stelsel, met gemeenschap van goederen.

TOTALE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

dit is het meest eenvoudige stelsel, zowel de goederen voor het huwelijk als deze tijdens het huwelijk bekomen, blijven toekomen aan de langstlevende partner

WETTELIJK STELSEL of GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN

de goederen die eigen waren voor het huwelijk, de schenkingen en de erfenissen blijven eigen aan de partner aan wie ze toebehoren

TOTALE SCHEIDING VAN GOEDEREN

de goederen eigen aan elke partner blijven eigen.

er bestaat een mogelijkheid om de gezinswoning te beschrijven als toebehorend tot beiden

Welke helft is van jou ?

Er zijn heel veel aannames en tijdens onze loopbaan hebben we al heel wat ontgoochelde mensen gezien bijvoorbeeld omdat de notaris iets anders deed dan ze hadden gewild, omdat de bank een verkeerde akte opstelde, omdat de overlijdensuitkering een verkeerde begunstigingsclausule voorzag.

Nakijken of jij wel recht hebt op de helft van de groepsverzekering, of op de helft van het bedrijf is belangrijk, maar ook de liquiditeitstest moet gemaakt worden.

Heb jij al gehoord van ons adviesabonnement?

Onze dienstverlening is heel uitgebreid. Daarom geven we een aantal voorbeelden van adviesdossiers in de lijst weer. Voor een second opinion, een regelmatig ‘update_gesprek ‘ of een ‘sparring dialogue ‘, opvolging van de activa in je beleggingscontract of je pensioentoezegging, kunnen eveneens abonnementen gekozen worden. Een goede aanpak loont !

Upgrade to PRO to use this Search element

Get a PRO plan