Onafhankelijke Rechtsbijstand

woman in gold dress holding sword figurine

We nemen de tijd om te analyseren welke jouw behoefte aan bescherming is.

Vaak loont de tijd die je hieraan besteedt, je kiest het juiste product of de juiste combinatie volgens jouw behoefte.

Voor wie?

Medische beroepen,

bedrijven en vzw's

De LEGAL RISK CALCULATOR houdt rekening met de activiteiten die worden uitgeoefend binnen de bedrijven, met de voertuigen en met de onroerende goederen.

Have

Wat heb je?

Inventarisatie van de risico's

Want

Wat wil je?

Welk risico wil je verzekerd hebben?

Need

Offerte?

Advies met duiding van de mogelijkheden en aparte prijsopgave per onderdeel

Do

Wat doe je?

De verzekering kan online worden afgerond

Particulieren

Ieders privé situatie is anders. De bedragen van tussenkomst en de landen waar de tussenkomst geldig is verschillen volgens waarborg.

Voor burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, disciplinaire verdediging, burgerlijke verdediging, sociaal recht, huurrechtsbijstand, bouwgeschillen, medische fout, strafrechtelijke borgstelling, na brand, voor algemene contracten, fiscaal recht, administratief recht, ICT-recht, zakenrechtelijke overeenkomsten, insolventie van derden.

Have

Wat heb je?

huis, auto, motorhome, fiets, e-bike, boot, verhuurde garage, oldtimer, buitenverblijf, opbrengsteigendom.

Want

Wat wil je?

enkel privé-leven, bijstand na brand, de voertuigen, consumentenrechten, bijstand ingeval conflicten

Need

Wat is er nodig?

onze overheid geeft 40% belastingvermindering indien je een onafhankelijke rechtsbijstand benefisc sluit

Do

Wat doe je?

combineer de risico's en geniet van bijkomende waarborgen

Ken jij de wet?

Consumentenrecht - arbeids- en sociaal recht - huurwetgeving - burgerlijk recht - personen- en familierecht - schenkingen, testamenten en erfenissen - strafrecht - administratief en fiscaal recht

de oplossing voor juridische conflicten

via een onafhankelijke rechtsbijstand

Al sinds de opstart van frame bevelen wij rechtsbijstand als één van de belangrijkste verzekeringen erg sterk aan !

Consument

Voertuig

Privé-leven

BeneFisc

Conflict

Onderneming

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering belangrijk is jou?