Federale circulaire over successierechten op levensverzekeringen

brown wooden smoking pipe on white surfaceDe circulaire van 5 januari 2021 schept verwarring.

Op 5 januari 2021 heeft de administratie Patrimoniumdocumentatie een circulaire gepubliceerd die met terugwerkende kracht per 01/09/2018 in voege treedt.

FOD Financiën heeft een federale bevoegdheid Circulaire 2021/C/2 betreffende
art. 8 van het Wetboek der successierechten en de toepasselijke
belastingheffing voor diverse types van levensverzekeringsovereenkomsten.

Sedert 1989 is de regionalisatie van het successierecht en later ook de schenkbelasting in voege getreden.  Dit betekent dat de procedure van inning, de invordering en ook de inning zelf door het gewest wordt bepaald.  In 2015 heeft Vlaanderen zijn eigen dienst en eigen regels opgemaakt en is dus regionaal bevoegd.  We kennen deze ondertussen onder de naam Vlabel.

Bij overlijden is de laatste woonplaats bepalend om uit te maken welke regio bevoegd is.  Vlabel is bevoegd indien de overledene zijn woonplaats in het Vlaams gewest had.

De circulaire waarvan sprake is federaal en enkel geldig voor de gewesten Wallonië en Brussel omdat deze nog geen bevoegde dienst en regelgeving inzake successierechten heeft opgericht.
Het betreft een circulaire of omzendbrief met richtlijnen, verschillend van een wet.  Dit zijn richtlijnen die een indicatie geven en niet verbindend zijn.

Onze regering heeft ook voor lange termijnsparen of individueel leven met terugwerkende kracht een wijziging in het fiscale plafond aangebracht.   Die periode was echter maar één jaar retro-actief.
Nu gaat het over 2 jaar en 4 maanden retro-activiteit.    Het gevolg is dat inwoners die verhuisd zijn naar het Waals of Brussels gewest en komen te overlijden of reeds overleden zijn eigenlijk een nieuwe successie-aangifte moeten indienen.

Kan dat de bedoeling zijn ?  Dit verhaal zal wellicht nog vervolgd worden.

Voor Vlaanderen is het duidelijker omdat Vlabel bestaat.  Daar zijn richtlijnen en toepassingen die ook af en toe gewijzigd of herzien en bijgeschaafd worden.  En ook daar zijn die wijzigingen met terugwerkende kracht van toepassing.

Administratieve vereenvoudiging zien we niet.  Wat we wel weten is dat zowel notarissen, fiscaal adviseurs en financieel planners absoluut up-to-date dienen te blijven.

Wat is voor jou belangrijk ?   Zorg dat je adviseur goed op de hoogte is van je actuele situatie zodat een goed advies kan geleverd worden.

 

 

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?