Interessante links loopbaan – pensioen – vermogen

Jouw loopbaan

Op mycareer.be vind je een overzicht van je loopbaan in de vorm van een tijdlijn met vermelding van alle periodes waarin je actief was
als werknemer, zelfstandige of ambtenaar
en alle periodes waarin je niet actief was omwille van bijvoorbeeld werkloosheid, tijdskrediet of andere situaties.Behalve de handige tijdlijn vind je er ook een gedetailleerd overzicht van je loopbaan. Alle informatie kan je opslaan.

Jouw pensioen 

Op mypension is er sinds 2010 steeds meer informatie te vinden.  Er wordt veel ernergie besteed om een duidelijk overzicht te maken van

  • je wettelijk pensioen = eerste pijler
  • je extra legaaal pensioen = tweede pijler
  • je fiscale pensioenopbouw = derde pijler   Deze staat niet vermeld op mypension
  • je niet-fiscale pensioenopbouw = vierde pijler staat evenmin vermeld maar vind je wel terug op my.minfin

Binnen het kader van pensioen en carrière hoor je soms ook over Sigedis.

Sigedis is een publieke vereniging zonder winst oogmerk die in 2006 is opgericht door instellingen van sociale zekerheid. Deze vzw vervult een unieke rol als one-stop-data-source en biedt end to end oplossingen voor iedereen met databehoeften op het vlak van persoonsidentificatie, loopbaan, en pensioen.

Sigedis biedt omvattende, betrouwbare en kwaliteitsvolle data die elke individuele eindgebruiker of professionele gebruiker eenvoudig kan benutten gaande van gestructureerde data-uitwisseling over geautomatiseerde antwoordalgoritmes tot online burgertoepassingen zoals mycareer.be en mypension.be.

Jouw fiscale en patrimoniale gegevens gekend bij de fiscus vind je terug op  myminfin

Het is het online platform van FOD Financiën dat je toelaat om je fiscale gegevens zoals belastingsaangiftes en -afrekeningen maar ook patrimoniale gegevens te raadplegen.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?