Overlijdenskapitaal ter bescherming van je gezin : welk kapitaal moet dat zijn en welke formule ?

De formule die je kiest zal een impact hebben op de premie die je betaalt.  Kijk op onze website welke formule voor jou best geschikt is.
Onthou wel : Hoe jonger je bent bij het afsluiten van de overlijdenswaarborg, hoe minder je premie zal bedragen.

Denk aan de kostprijs van de opvoeding en de studies van je kinderen en aan de aflossing van het krediet op je woning maar ook aan de successie aanslag. Dit kapitaal voorberekenen helpt ook om zicht te krijgen op de financiële tegenslagen die je kunnen overkomen en het kapitaal dat je verzekeren kan.

Je verzekerbaarheid.
Wanneer je een overlijdensverzekering onderschrijft, heb je de garantie dat je, zolang je je premies betaalt, gedekt bent tot het einde van je contract.
Ingeval je ondertussen ziek wordt, zal dat je overlijdensverzekering niet beïnvloeden: je blijft gedekt.
Je verzekering kan vanwege ziekte niet beëindigd worden door de verzekeraar en je premie zal niet verhoogd worden ten gevolge van je ziekte
(je leeftijd blijft wel invloed hebben op de prijs, in het geval van een risicopremie). Indien je dat wil, kan je beslissen je contract op elk moment te beëindigen.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?