Je bedrijf beschermen door een kapitaal overlijden!

Hoe organiseer je dit best? Welke overlijdenswaarborg is het meest geschikt en in welke gezondheidssituatie bevind jij je? Met welke scenario's hou je best rekening? Enkel met je schulden of ook met de eventuele erfovergang en de successieaanslag?

Via de bedrijfsleidersverzekering kan je je bedrijf de nodige ademruimte geven en via de groepsverzekering of individuele pensioentoezegging kan je voor je dierbaren de nodige kapitalen reserveren om hun geluk te vrijwaren.

Met Omni care ( een product van NN insurance ) ben je gedekt bij overlijden: van 18 tot maximaal 85 jaar. Voor een bedrag van € 25.000 tot € 2,5 miljoen, betaald aan je begunstigden. Je kan zelf de begunstigden kiezen die het verzekerde bedrag bij je overlijden zullen krijgen. Deze begunstigden kunnen familieleden zijn, maar ook naasten zonder familieband (vrienden, buren …). Je keuze is niet definitief: je kan je begunstigden aanpassen zolang je contract loopt. Bij elke doodsoorzaak: bij ziekte, een plotse dood (beroerte, infarct …) of bij een ongeval. In de hele wereld, onmiddellijk en zonder wachttijd voor de hoofdverzekering.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?