Krediet via voorschot op polis

turned-on post-2018 iPhoneVisualisatie mechanisme voorschot op polis

De wettelijke bepalingen rondom het recht van een voorschot op polis binnen de europese economische ruimte laten toe om op basis van de reserve opgebouwd in fiscale contracten, een voorschot op te nemen op deze reserve als het een onroerend goed investering betreft.

Dit kan gaan over aankopen - verbouwingen - aflossing van andere kredieten- aankoop van een tweede of derde onroerend goed.

Elk product met een fiscale reserve zoals VAPZ - Pensioensparen - Individueel leven - POZ - IPT - Groepsverzekering - Pensioenfonds enz, kan hiervoor in aanmerking komen.
Wij hebben echter de ervaring dat elke verzekeringsmaatschappij en/of -fonds eigen regels heeft.  Wij helpen je ( zie adviesdossier) om dit voor jou uit te spitten en in kaart te brengen.  We zeggen je telkens of het voorafbetalende of niet-betalende voorschotten zijn.
Het mechanisme is uitgelegd door NN Insurance.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?