Geen categorie

Surface laptop on a round straw foot rest in an office with Christmas decorations in the background

Financiële voorbereidingen einde jaar

Thuiswerk, telewerk, online meetings hebben ook jouw leven wel degelijk veranderd. De verloning naar aanleiding van thuiswerk zal ook een invloed hebben op je aanslag personenbelasting over het inkomstenjaar 2021.   Bereid je deze maand reeds voor op 2022 Kijk na of je pensioenspaarbedrag volledig betaald is Kan je nog sparen voor individueel leven ?…

white and black abstract illustration

Krediet via voorschot op polis

Visualisatie mechanisme voorschot op polis De wettelijke bepalingen rondom het recht van een voorschot op polis binnen de europese economische ruimte laten toe om op basis van de reserve opgebouwd in fiscale contracten, een voorschot op te nemen op deze reserve als het een onroerend goed investering betreft. Dit kan gaan over aankopen – verbouwingen…

woman in brown coat and gray knit cap

Bedrag bepalen dat je nodig hebt bij overlijden

Je kan een kapitaal overlijden spreiden over verschillende entiteiten. Er is soms een verschillende fiscaliteit van toepassing bij uitkering van het kapitaal overlijden. Privé Niet Fiscaal  2de pijler    Fiscaal     3de pijler         Fiscaal  Kapitaal overlijden niet-fiscaal in persoonlijke naam – Kapitaal overlijden op 2 hoofden Wil je graag 100% van de…

green plant in clear glass cup

Hoeveel kan je sparen?

Simulatie van een spaarplan in tak 23   www.morningstar.be of www.tijd.be Voor je belegging kan je kiezen om je portefeuille bij Morningstar of bij Tijd in te geven en zo gemakkelijk op kan volgen. Sommige beleggingsplatformen bieden een eigen app aan waardoor door een eenvoudige klik, je zicht krijgt op de stand van je vermogen.

Sparen

Welke vormen bestaan er?   De meest gekende en oudste vorm is een spaarcontract waar men op regelmatige basis een bedrag opzij legt. Deze spaarinleg kan geïnvesteerd zijn aan een gegarandeerd rendement of aan een niet- gegarandeerd rendement, het kunnen zowel fiscale (derde pijler)als niet – fiscale (vierde pijler) spaarproducten zijn. Een variante is de…

women forming heart gestures during daytime

Jonger of ouder beginnen met sparen

Hoe langer je spaart, hoe hoger je eindwaarde.   We illustreren dit met een voorbeeld voor een maandelijkse spaarsom van 250 € of 2.950 € per jaar netto in een spaarcontract. De einddatum is 65 jaar in dit voorbeeld maar je kan met open einde contracten werken indien je dit graag wil. Katrien start op…

gray and red happily ever after wooden signage

Het huwelijksstelsel : zuivere scheiding van goederen

Wie huwen zegt, moet ook aan scheiden denken. Een goed huwelijkscontract bepaalt wat er gebeurt bij huwelijk maar ook bij overlijden en houdt rekening met negatieve en positieve scenario’s. In een huwelijkscontract kan je alle dingen vastleggen die belangrijk zijn, je kan ze zo regelen zoals je verlangt. wij berekenen je successiebalans en de successieaanslag…