Sparen

Welke vormen bestaan er?

 

De meest gekende en oudste vorm is een spaarcontract waar men op regelmatige basis een bedrag opzij legt.

Deze spaarinleg kan geïnvesteerd zijn aan een gegarandeerd rendement of aan een niet- gegarandeerd rendement, het kunnen zowel fiscale (derde pijler)als niet - fiscale (vierde pijler) spaarproducten zijn.

Een variante is de belegging waarbij grotere eenmalige sommen worden belegd volgens dezelfde voorwaarden als bij een spaarcontract.

Zowel de regelmatige als de éénmalige inleg kan ondergebracht worden in gegarandeerde of niet-gegarandeerde rendementen, al of niet in een levensverzekeringcontract, waardoor een andere fiscale behandeling op meerwaarden van toepassing kan is.

 

De directe of indirecte investering in vastgoed is voor de echte Belg blijkbaar een must.

 

Vastgoed wordt beschouwd als een zekerheid en de meeste Belgen hebben een eigen woning, soms een buitenverblijf en soms ook een opbrengsteigendom.

De vastgoedvennootschap al of niet in combinatie met de exploitatie van een zaak is een vaak voorkomende investering. Hier is de waardebepaling en toekomstige groei van de waarde van het bedrijf, vaak moeilijker in te schatten.

 

Hoe flexibel?

 

Alle roerende beleggingen vallen onder de liquide en vrij snel in te wisselen waarden.

De onroerende beleggingen zijn moeilijker, langzamer en minder flexibel in het omzetten van de onderliggende waarden ervan.

Nog iets complexer is het verkopen van een exploitatievennootschap om activa te realiseren.

 

Termijnen

 

U gaat niet alle middelen tegelijk moeten aanspreken ter aanvulling van uw wettelijk pensioen. Het is belangrijk om een tijdslijn op te maken en zo de verschillende onderdelen in kaart te brengen.

De beste manier van sparen is deze die het best aanleunt bij uw wensen en doelstellingen.

Let wel op een duidelijke spreiding van de aard van de investeringen. Leg niet alle eieren in dezelfde korf.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?