Niet aftrekbare onkosten in de vennootschap

Het gebeurt dat een vennootschap onkosten maakt en boekt die in feite niet aftrekbaar zijn. Vooraleer onkosten te maken is het best om even met jouw financieel adviseur of met je boekhouder te overleggen welke onkosten aftrekbaar zijn. Het maakt een verschil in uw resultaat of een kost al of niet aftrekbaar is.

Het is belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen een boekhoudkundig resultaat en het fiscaal resultaat van een bedrijf.

Regelgeving

Alle kosten die een vennootschap gemaakt of gedragen heeft om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, zijn in beginsel aftrekbaar.
Sommige van deze kosten worden echter fiscaal niet als aanneembare beroepskosten beschouwd.
Deze kosten vallen onder de noemer ‘Verworpen uitgaven’.
Het boekhoudkundig resultaat van een onderneming wordt in de meeste gevallen rechtgezet om het fiscale resultaat te krijgen.

Toepassingsregels en uitzonderingen

De rechtzettingen om het fiscale resultaat te bekomen kunnen op twee manieren gebeuren. Enerzijds kan het via verworpen uitgaven anderzijds via belastbare reserves.
Naast deze beide punten zijn er veel voorkomende vragen over de aftrekbaarheid van boetes, relatiegeschenken, studiedagen , culturele en sporthappenings.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?