TINA en inflatie; inkomen vanuit uw (pensioen)vermogen

 

Wat na je pensioenleeftijd ?

Gedurende je actieve carrière heb je jarenlang je best gedaan om een zo hoog mogelijk kapitaal bijeen te sparen en te beleggen. Zo hoog mogelijk om je  maandelijks pensioen aan te kunnen vullen vanuit je beleggingsportefeuille. Nu het moment van pensioen daar is, dringen een aantal vragen zich op. Er verandert het één en ander in je financiële huishouding. Mogelijks dient ook je beleggingsportefeuille aangepast te worden aaan je gewijzigde inkomens- en vermogenssituatie. In plaats van te sparen  gebeurt het dat je gaat ontsparen! Wat dien je in beschouwing te nemen?

Inflatie

Het effect van inflatie en geldontwaarding ondervind je elke dag. De euro van vandaag en in de toekomst is niet evenveel waard als de euro van gisteren. Alles wordt duurder. Ingeval van verkoop van een woning en stijgende woningprijzen ken je dit verzilveren. Op het moment dat je van de opbrengsten van je portefeuille moet gaan leven, hou je best rekening met inflatie. Het streven van de ECB is een inflatie van maximaal 2 % per jaar. Een klassiek spaarboekje levert dit absoluut niet op. Deze opbrengst zal ook niet voldoende zijn om ervan te kunnen rentenieren tenzij je over een aanzienlijk kapitaal beschikt.

Obligaties

Aandelen zijn meer risicovol dan obligaties, uitgedrukt in termen van fluctuatie van rendement, dat is toch wat ze je op school leren. Tijdens de opbouwfase van uw (pensioen)vermogen en met nog een lange(re) beleggingshorizon is het geen probleem om extra risico in de portefeuille te accepteren om zodoende mogelijk meer rendement te maken. Dit principe wordt door veel adviseurs ondersteund. Dan breekt het moment van pensioen aan en wordt er door iedereen ervaren dat er minder risico in de portefeuille genomen moet worden indien de portefeuille de maandelijkse inkomsten moeten aanvullen. Vooropgestelde oplossing is dan overwegend in obligaties te gaan beleggen. Probleem in de huidige rentemarkten is dat het niet eenvoudig is een effectief rendement van meer dan 3,5 % te maken met klassieke obligaties. In de financiële wereld wordt dit fenoneem uitgedrukt als TINA.

TINA, There is no alternative: Aandelen

Je wenst eigenlijk het (mogelijk) rendement van aandelen met de “zekerheid” van obligaties. De financiële wereld neemt deze uitdaging graag aan en introduceert verschillende gestructureerde producten en notes. De een met kapitaalsgarantie, andere weer met rendementsgarantie (gedurende bepaalde looptijd welke niet altijd even lang zal zijn als de looptijd van het product!). Beoordeel ze altijd goed op zowel risico (van geen rendement) en mogelijk rendement ten opzichte van directe beleggingen in aandelen en aandelenbeleggingsfondsen.

Asset Allocatie

Afhankelijk van je inkomensdoelstelling, je beschikbaar portefeuillevermogen en je risicohouding is het dan ook uiterst belangrijk je beleggingsportefeuille goed in te richten. De asset allocatie, oftewel de verhouding aandelen versus obligaties, moet afgestemd zijn op je behoeften en wensen. Laat je goed en uitgebreid informeren door je adviseur om zodoende samen je beleggersprofiel te bepalen en neem niet per definitie genoegen met de klassieke denkwijze dat er geen plaats meer is in uw portefeuille voor aandelenbeleggingen indien je op pensioen bent. Met mate weliswaar en enkel indien u bestand bent tegen soms grillige beursontwikkelingen en koersfluctuaties! Een nieuwe fase in je leven is aangebroken en je zal statistisch gezien en hopelijk langer toch nog minimaal 15 jaar leven!  Er is voldoende beleggingshorizon om aandelen op te nemen in je beleggingsportefeuille. 

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?