Producten

Alvorens een verzekeringsproduct aan te bieden analyseren we of dit voor jou de beste oplossing is.

Privé
Vennootschap
Personenverzekering

fiscaal 2de pijler

VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige

VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen Werknemer)

RIVIZ (kiné-tandarts-arts-apotheek)

POZ (Pensioen Opbouw Zelfstandige)

Groepsverzekeringen en waarborgen als aangeslotene

IPT (Individuele Pensioen Toezegging) on top voor bepaalde categorie

fiscaal 3de pijler

pensioensparen

individueel leven

niet-fiscaal 4de pijler

vrij sparen

kindersparen en kleinkindersparen

beleggingsverzekering – regelmatig beleggen – éénmalige belegging – regelmatig geld opnemen uit beleggingen

Successieverzekeringen

kapitaal overlijden voor de partner – gekruiste begunstiging

schuldsaldoverzekering – overlijden door ongeval – hoge kapitalen overlijden die successieaanslag dekken

beleggingsverzekering

testament – zorgvolmacht

Zorgverzekeringen

hospitalisatiekostenverzekering – zware ziekten

tandzorg – ambulante kosten

afhankelijkheidsverzekering – home care

ongevallenverzekering – medische kosten

arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte en/of ongeval

overlijden door ongeval of ziekte

reisbijstand binnen- en buitenland


rechtsbijstand personen

Overlijdensverzekeringen

dalend kapitaal – stijgend kapitaal – vast kapitaal – tijdelijk kapitaal

ondernemersrisico ten persoonlijke titel – hoog kapitaal als hefboom

overlijden op twee hoofden – gekruiste begunstiging

duo-legaat – testament

Personenverzekering

groepsverzekering voor verschillende categorieën

IPT individuele Pensioentoezegging

bedrijfsleidersverzekering

beleggingsverzekeringen

Successieverzekeringen

overlijdenskapitaal gedurende drie jaren bij schenking

nalatenschapsbescherming

Zorgverzekeringen

collectieve hospitalisatiekostenverzekering met zware ziekten – KMO plan

tandplan – ambulante kosten

home care

kostenbescherming medevennoten

gewaarborgd inkomen – ongevalsdekking

reisbijstand

rechtsbijstand

Overlijdensverzekeringen

tijdelijk kapitaal voor indekking tijdelijk risico van een schenking

kapitaal mede-vennoten

waarborg overlijden voor kredieten in de vennootschap

Niet gevonden wat je zocht, of wil je meer informatie?